ΟΔΗΓΙΕΣ


Για να παρακολουθείτε πάντα και χωρίς κανένα πρόβλημα όλα τα ελληνικά κανάλια από τον υπολογηστή σας

κατεβάστε και κάντε εγκατάσταση το


Το Google Chrome είναι ένας πολύ γρήγορος broswer και έχει μέσα  αυτόματα εγκατεστημένες λειτουργίες player. Ανήκει στην Google.